GBS De Fontein

Elshofplein 7
7531 ZD Enschede
Tel. 053 4361577

Waarnemend locatiedirecteur: M. van Veelen
m.vanveelen@vgpodeoosthoek.nl