Nieuws uit groep 6/7

Afbeeldingsresultaat voor smiley

9 januari 2018

Allereerst de beste wensen voor 2018. We hebben 2017 afgesloten en zijn begonnen aan een nieuw jaar. Het einde van 2017 was verdrietig door het overlijden van Mark Langenberg, vader van Rebecca. Het was goed om met een aantal kinderen van de klas en hun ouders bij de begrafenis aanwezig te zijn.

In december hebben we veel activiteiten gehad in de klas een korte terugblik:

14 dec: “andersomdag”. Kleren andersom aan, jongens en meisjeskleren, zelfs iemand die de oorbellen andersom in had. Een dag waar de kinderen hard voor hebben gewerkt. Ze hebben dit zelf gekozen als grote beloning. We zijn begonnen met het maken van een naambordje waar de namen achterstevoren op zijn geschreven. We hebben veel lol gehad.

20 dec: kerstkaarten bezorgen. We hebben in alle groepen kerstkaartjes gemaakt en deze hebben we met de hele school bezorgen. Altijd weer een feest, oudere kinderen lopen samen met jongere kinderen.

21 dec: groep 7 en groep 8 uitgenodigd zijn uitgenodigd op het Greijdanus. Ze hebben een geweldige activiteit gedaan samen de groepen 7 en 8 van De Bron en De Triangel. Een escaperoom, gebouwd en bedacht door de leerlingen van het Greijdanus. Een uitstapje waarbij ze met de bus werden opgehaald. Groep 6 bleef op school en gym , heerlijk apekooiJ. Dit was ook de dag van het Open Huis, met daarbij de kerstmarkt. Fijn om deze dag veel ouders te hebben gesproken. Geweldige opbrengst van markt voor de Twentse WensAmbulance van € 690,00.

22 dec: potluckdiner en kerstfeestviering. Samen gegeten met de hele school. De kinderen hebben genoten van de meegebrachte lekkernijen. De viering die volgde was erg fijn, we konden samen luisteren naar het kerstverhaal en hebben veel liederen gezongen.

Na de kerstvakantie hebben we de draad weer opgepakt en zijn weer goed begonnen met alle lessen. Maandag konden we Sem Kok begroeten in onze klas. Hij is verhuisd vanuit Almelo. Deze week zal er in de klas weer veel ruime zijn voor tussendoortjes om te werken aan de groepsdynamica. Op deze manier leert Sem de kinderen sneller kennen en andersom. We bouwen samen aan een goede relatie.

Met de Bijbelverhalen werken we deze week over de tien geboden. We leren waarom God deze zo heeft gegeven en waarom dat belangrijk is. Goed om hier met de kinderen over te praten en deze Bijbelverhalen te vertellen.

Met spelling zijn we gestart met blok 3, woensdag gaat er hiervoor weer huiswerk mee. Taal gaat gelijk op met spelling, ook begonnen met blok 3. De start van het blok begint altijd met woordenschatonderwijs. We bieden de woorden aan een verhaal (context). De woorden laten we in deze week regelmatig terugkomen. We doen er spelletjes mee, zoals uitbeelden om er voor te zorgen dat de betekenis van de woorden beklijft. Rekenen voor groep 6 leren over veldcoördinaten en schaal bij het lezen van kaart. Groep 7 leert hoe je grafieken afstand-tijd kunt aflezen en interpreteren. Als met al gewoon weer lekker aan de slag in de klas.

6 december 2017

We hebben vandaag in de klas terug gekeken op een geweldig sinterklaasfeest. De kinderen hebben heerlijk kunnen vertellen over hoe dit thuis is gevierd of voor een aantal waar het nog gaat komen. Gisteren was een geweldig dag en we hebben vandaag lekker nagenoten.
Afgelopen maandag hadden we een gastles van Tov!Club, een organisatie die lessen geeft over Israël. We konden een boekrol bekijken, hoe er in de synagoge in wordt gelezen met gebruik van een jat. Ook hebben we geleerd hoe het werkt met het Hebreeuws. Een geweldige les waarin er veel duidelijk is geworden over het Jodendom. Vraag uw kind hier gerust na.
De Bijbelverhalen deze week gaan over echte vrienden en wat de bijbel ons leert over vriendschappen. We hebben hier vandaag een mooi gesprek over gehouden.
De leervakken gaan natuurlijk gewoon door. Met rekenen leert groep 6 nu het het zit met kommagetallen. 1, m is hetzelfde als 1 meter en 20 centimeter en hetzelfde als 120 centimeter. Groep 7 is bezig met schattend vermenigvuldigen van grote getallen, sommen als 52 x 790 = die je kunt schatten door te rekenen met 50 x 800.
Met taal zijn we in beide groepen bezig met het ontleden van zinnen. Best abstracte stof en voor de kinderen soms wel lastig om aan te geven wat het onderwerp van de zin is. En hoe kan ik het onderwerp vinden in een zin.
Zowel bij taal als spelling zijn we bijna aan het einde van blok 3. Volgende week maken we een start met het nieuwe blok. Hier hebben de kinderen vandaag al huiswerk voor meegekregen. Wilt u uw kind helpen met het maken van het huiswerk. Op de site van school gbsdefontein.nl bij groep 6/7 staat het huiswerk vermeld, dit voor als u kind het niet meer weet.
Vrijdag 15 december werken we als De Fontein mee bij Prismare. U heeft hierover eerder mail gehad van Martine van Veelen. We zijn hier vandaag mee begonnen met oefenen. Heel mooi om te zien dat de kinderen zo vol overtuiging zinnen over de geboorte van de Koning! De volgende weken zullen ook de Bijbelverhalen gaan over het kerstfeest.
Wat ik verder graag onder de aandacht wil brengen is het op tijd komen op school. Opvallend is dat er veel kinderen te laat de klas in komen. Zou u uw kind net iets eerder naar school kunnen laten gaan of net iets eerder brengen? Voor kinderen is het fijn om op tijd te zijn zodat ze niet de start van de dag missen.
Volgende week is Marjan ten Heuw weer terug en ook Miranda Denekamp zal haar taken weer oppakken. De afgelopen week heeft mijn collega Irene Weiden een aantal uur de ondersteuning in de groep voor haar rekening genomen. Erg fijn dat we volgende week weer op volledige ondersteuning verder kunnen.

3 november 2017

De herfstvakantie is al weer een week voorbij. Het was fijn om elkaar na de vakantie weer te zien. We zijn volop aan het werk, goed om te zien dat het ritme en de regelmaat er bij de kinderen ook goed in zit.
Voor de herfstvakantie heeft Miranda Denekamp zich ziek gemeld. Ze heeft last van haar longen en moest op doktersadvies rust nemen. Dit is voor haar een tegenslag. Ze vindt het werken in groep 6/7 erg fijn en doet het met veel plezier. Het is nu op dit moment niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. We zijn op school ontzettend blij dat Marjan ten Heuw deze week haar heeft vervangen. Voor de komende week zal Marjan ook de woensdag en de donderdag Miranda vervangen.
Deze week hebben we veel kunst bekeken en ook kunst gemaakt. We hebben het gehad over lijnen in kunstwerken. Het is geweldig om te zien als kinderen naar een kunstwerk kijken waar ze dan aan denken en wat hun gevoel hierbij is. Een aantal van de kunstwerken die we gemaakt hebben zullen in de galerie komen te hangen. Dit zal eind volgende week waarschijnlijk gebeuren. Vraag uw kind hier gerust naar.
Met rekenen zijn we in groep 6 bezig met het berekenen van de omtrek en de oppervlakte. Hierbij het we een nieuwe maat geleerd, de vierkante meter (m2). We konden het de klas allemaal staan op 1 m2. Helaas was er een kind ziek dus maandag als iedereen er dan is gaan we opnieuw proberen om met 18 kinderen op 1 m2 te gaan staan. In groep 6 zijn we bezig met kommagetallen. Welk getal is groter 2,9 of 2,25.
Met de bijbelverhalen hebben deze week gewerkt over Dankdag. In de trapopgang hangt een mooie slinger met daarop allemaal dankpunten van kinderen van de bovenbouw groepen.
Woensdag 8 november gaan we samen ontbijten op school. Deze week zullen we in de klas ook veel aandacht besteden aan gezond eten en drinken. Natuurlijk hoe belangrijk het is om te ontbijten voor je naar school toe gaat. Deze woensdag zal de gymles komen te vervallen. De afgelopen woensdag had een aantal kinderen hun gymkleren niet bij zich. WIlt u er voor zorgen dat de gymkleding weer op school komt?

27 september 2017

Weer een bericht uit groep 6/7. Het nieuwe is er nu echt af en we hebben allemaal een plekje gevonden in onze groep. Het tempo is ook wat meer op niveau. Voor veel kinderen is het ritme weer fijn. Met rekenen zijn we al over de helft van blok 1. In groep 6 leren we wat een vierkante centimeter is. We kunnen met onze liniaal de oppervlakte uitrekenen van het rekenboek. We leren ook dat je de oppervlakte van de deur niet in centimeters meet. In groep 7 leren we dat een kubieke decimeter een liter is. Geweldig om dit ook echt te laten zien met een litermaat waarin water zit en deze in een kubieke decimeter te doen. Alle kinderen uit groep 7 waren er van overtuigd dat het niet zou passen.

Een ander onderdeel van rekenen zijn keersommen. De kennis van de tafels is in groep 6/7 niet op voldoende niveau. Dit kan zijn weggezakt, vandaar dat we hier in de klas flink mee aan het oefenen zijn. Kinderen kiezen zelf als ze hun werk klaar hebben om te gaan oefenen. Daarnaast willen we in de komende periode dit ook meegeven als huiswerk. De tafel van de week zal overhoord worden op de woensdag. Voor 4 oktober moeten de kinderen de tafel van 3 kennen. Dit houdt in dat ze de tafel kunnen opzeggen 1 x 3 = 3, 2 x 3 = 6, etc. Daarnaast moeten ze ook de door elkaar de tafel kennen als de som 9 x 3 wordt gevraagd moeten ze vlot een antwoord kunnen geven.

De kinderen vinden de nieuwe taal- en spellingsmethode erg leuk/fijn. In de taalmethode zit ook het woordenschat onderwijs. Kinderen geven aan dat ze het onderdeel woordenschat nog wel lastig vinden. We zijn bij taal en spelling bijna aan het eind van blok 1.

Met bijbelonderwijs komen de Bijbelverhalen uit het Oude Testament tot aan de herfstvakantie aan de beurt. Vorige week hadden we het over verschillende Rechters, deze week over de Rechter Gideon.

13 september 2017

De kop is eraf! Het was fijn voor de kinderen om elkaar na 6 weken vakantie weer te zien en te spreken. Vorige week zijn we in de klas rustig gestart. Het is voor de kinderen best weer inkomen na 6 weken vakantie weer aan het werk te gaan. In onze groep is een nieuwe leerling Naia AlHeraira. Deze familie is kort voor de vakantie verhuisd naar deze kant van de stad. Voor een aantal kinderen is het de eerste periode echt enorm wennen, wennen aan de nieuwe juffen, wennen aan elkaar in een nieuwe combinatie. Deze eerste weken noemen we “gouden weken”. In deze weken besteden we veel aandacht aan de vorming van de groep. Dit is fijn voor de hele groep. We zijn met verschillende dingen in de klas bezig. Zo trainen we regels in, we oefenen met zelfstandig werken, we doen spelletjes om elkaar beter te leren kennen, we bouwen iedere dag het tempo een beetje verder op. Je merkt dat kinderen al meer en meer gewend raken. Dit gaat best vlot. Voor groep 6 is het een hele stap van onderbouw naar bovenbouw. Veel meer zelfstandigheid en ook meer verantwoordelijkheid. Zo hebben de kinderen in groep 6/7 “klussen”. Deze klussen zijn soms voor de groep en soms voor de hele school. Vraag uw kind gerust welke klus het heeft en met wie hij/zij deze klus doet. Bij dit bericht vindt u het corveerooster voor de komende periode. Vanaf groep 6 doen de kinderen dagelijks corvee. Regels van de corvee voor de kinderen zijn: Heb je corvee dan is er een kwartier om de corveetaken te doen. Om 15.15 uur gaat een bel dat je naar huis mag. De corvee is in 15 minuten goed te doen. Lukt het niet om het op tijd af te krijgen dan ga je gewoon om 15.15 uur naar huis. De volgende dag overleg je met juf hoe het wordt opgelost. In de klas hangt een briefje met daarop welke taken bij corvee horen. Als uw kind een dag niet kan, is dit geen probleem. Er is de mogelijkheid om onderling te ruilen. Ik geef hier in de klas ruimte voor maar de verantwoordelijkheid om te vragen te ruilen ligt bij de kinderen zelf. Volgende week is er een inloopavond met informatie over groep 6/7. Ik hoop u dan te ontmoeten.

huiswerk

vrijdag 12 januari

naam en feit les 12

maandag 15 januari

gez 11:1

woensdag 17 januari

spelling

donderdag 18 januari

Engels (gr 7)

vrijdag 19 januari

naam en feit les 13

maandag 22 januari

ps 37:16

kerkgeschiedenis (gr 7)