Visie op de maatschappij

De Fontein is een basisschool die leeft vanuit de Bijbel en staat in de stad Enschede. We voelen ons verbonden aan de stad en regio en draaien graag mee in de maatschappij. Als christenen hebben we een mooie taak om in onze daden en woorden iets van God te laten zien.

Daarom anticipeert De Fontein in het Integraal Kindcentrum Staphorst-Ribbelt en de Brede School Ribbelt. De Fontein werkt volop samen met de omliggende scholen, draait mee in het functionarissenoverleg van Enschede oost en draagt graag een steentje bij in de vorm van opruimdag, boomplantdag o.i.d.

Ook maakt De Fontein gebruik van het aanbod in Enschede als het gaat om cultuureducatie, natuureducatie, sport en bibliotheek. Wij staan met onze voeten in de Enschedese klei.