Visie op team

Ouders brengen hun kind naar de school in het volste vertrouwen en met hoge verwachtingen. Leerkrachten doen met liefde hun best om dit vertrouwen en deze verwachtingen waar te maken. Omdat we het vertrouwen van de ouders zien als opdracht en verantwoordelijkheid, hebben we nagedacht over hoe we die stevige uitspraken vorm geven. We hebben daarom als team een 8-tal kernwaardes geformuleerd, als het ware beloftes aan ouders. Dit is wat ouders mogen verwachten  van iemand die werkt op de Fontein. Elk teamlid is daarop te allen tijde aanspreekbaar:

  • Professionaliteit - we zijn deskundig en verantwoordelijk voor ons meesterschap
  • Vertrouwen - we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen
  • Respect - ik mag er zijn, jij mag er zijn
  • Betrokkenheid - we zijn oprecht in elkaar geïnteresseerd
  • Ambitieus - we hebben hoge verwachtingen
  • Groei - er valt altijd iets te leren
  • Enthousiasme - we denken in kansen
  • Verbinding - het kind is wat ons bindt