GBS De Fontein

Elshofplein 7
7531 ZD Enschede
Tel. 053 4361577

Waarnemend locatiedirecteur: J. van Ulden
directiefontein@vgpodeoosthoek.nl