Kindcentrum

Op basis van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) zijn alle basisscholen in Enschede een (hernieuwde) samenwerking aangegaan met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Doel is om middels intensievere samenwerking te komen tot een doorgaande, kwalitatief sterke, ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Onze school maakt deel uit van IKC “GBS De Fontein, GBS De Bron en Columbus Junior”. Hierbinnen werken we samen met: 

• Kinderopvangorganisatie “Columbus Junior”: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

Een integraal kindcentrum is een voorziening die: 

- de hele dag open is (tot minimaal 18.00 uur); 

- onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling biedt; 

- een doorgaande pedagogische leerlijn realiseert door integratie van onderwijs en opvang; 

- centraal wordt aangestuurd. 

Onder de vlag van het IKC worden ook onder- en naschoolse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Deze activiteiten zijn dan n.a.v. een gezamenlijk thema. De ontwikkeling van het kindcentrum is relatief nieuw voor alle participanten. We hopen tijdens dit schooljaar wederom goede stappen te kunnen zetten om de doorgaande lijn naar de basisschool te versterken.