Naschoolse opvang

Na schooltijd kunnen kinderen, die dan nog niet naar huis kunnen, worden opgevangen op de buitenschoolse opvang (BSO) van Columbus. Die BSO zit nu nog bij locatie De Bron op de bovenverdieping. Het is de bedoeling dat in de loop van dit schooljaar de BSO bij ons in het eigen schoolgebouw gehuisvest zal worden. Ouders kunnen opvang op maat vragen op alle schooldagen en dagen in de schoolvakanties. 

In de vestiging aan de Haaksbergsestraat bij collega-school “De Bron” zitten op de begane grond de groepen van het kinderdagverblijf. Bovendien beschikt deze locatie over een eigen gymzaal voor peuters. Om de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen, werken ze in de kinderopvang met verticale groepen van 0 tot 4 jaar. In de praktijk komt het namelijk vaker voor dat een kind oudere en/of jongere broertjes/zusjes heeft, dan dat het meerdere leeftijdgenootjes om zich heen heeft. 

Columbus is een kinderopvangorganisatie met de nadruk op: Kleinschaligheid en Sport & Bewegen. 

Dit stimuleert namelijk op enorm veel vlakken de ontwikkeling van een kind in elke leeftijdsgroep: 

* Het bevordert een goede motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. 

* Het stimuleert zelfvertrouwen, zelfstandigheid, aanpassingsvermogen en het respect hebben voor elkaar. 

Alle kinderen vanaf 2 jaar kunnen dan ook minimaal 1x per week meedoen aan de spel- en beweegactiviteiten. Uiteraard besteden zij ook aandacht aan het op een speelse manier bewegen met de jongere kinderen. 

Als u werkt, of een opleiding volgt, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen.