Partner Columbus

Binnen basisschool De Fontein wordt buitenschoolse opvang en peuteropvang aangeboden door kinderopvang Columbus Junior. 

BSO en peuteropvang de Fontein is één van de weinige aanbieders van christelijke kinderopvang in Enschede. Veel ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen christelijk op te voeden. Hierbij past een christelijke kinderopvang. 

Bij de kinderopvang op De Fontein werken alleen pedagogisch medewerkers die de christelijke identiteit uitdragen. Wij hanteren voor de kinderen geen toelatingsbeleid, iedereen die kiest voor onze opvang is welkom! 

De christelijke identiteit zien we o.a. terug in de dagelijkse rituelen; zoals bidden voor het eten en het voorlezen en zingen van Bijbelse verhalen en kinderliedjes. Natuurlijk zingen en lezen we ook de bekende kinderliedjes en verhalen. De christelijke feesten zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden gevierd.