Voorschoolse opvang betreft een vorm van buitenschoolse opvang waarbij kinderen voor schooltijd al naar de Fontein kunnen worden gebracht.

Momenteel is er onvoldoende vraag naar deze vorm van opvang en bieden we deze ook niet aan.

Mocht er in de toekomst door voldoende mensen behoefte aan bestaan, kunnen we dit in samenwerking met SKE aanbieden