INSCHRIJVING EN PLAATSING


Kleuters
Met alle nieuwe ouders maken we graag eerst contact in een kennismakingsgesprek. Als zowel school als nieuwe ouders vinden dat we naast elkaar kunnen staan in de opvoeding en kunnen overgaan tot aanmelding, ontvangt u een inschrijfformulier. Deze wordt teruggestuurd naar school, waarna een bewijs van inschrijving volgt.
Kinderen mogen instromen vanaf het moment dat ze vier zijn geworden. Dat mag zelfs op hun verjaardag, maar meestal is dat een drukke dag. In overleg met de leerkracht wordt een instroommoment bepaald.

Voor de instroomdag neemt een van de leerkrachten groep 1 contact met de ouders op om een aantal kijkmomenten af te spreken, zodat de het nieuwe kind een aantal keren kan wennen. In de periode rondom het instromen komt de leerkracht graag een keer bij de ouders thuis. Doel is nadere kennismaking en het geven van gelegenheid voor vragen.

Maatjes-ouders
Op de Fontein werken we met maatjes-ouders voor nieuwe gezinnen. Maatjes-ouders zijn ervaren ouders met kinderen in de bovenbouw die nieuwe ouders helpen hun weg te vinden in de school. Praktische vragen en hulp bij zaken die de Fontein zo gewoon vindt, maken het mogelijk om snel deel te worden van de Fontein!

Oudere kinderen
Bij verhuizing naar het voedingsgebied van de Fontein kan gedurende het schooljaar worden ingestroomd in de school. Ook hiervoor geldt dat we graag eerst kennismaken om te bepalen of we elkaars partner in de opvoeding kunnen zijn. Als dat het geval is, volgt de instroomprocedure. Ook bij oudere kinderen gelden kijkmomenten.

Bij wisseling van school, anders dan verhuizing, houden we ons aan de afspraak tussen Enschedese basisscholen dat in het lopende schooljaar eerst contact is tussen de betreffende schooldirecteuren of acute plaatsing verstandig is. Rondom de zomervakantie zijn wisselingen vrij.