Ouderbetrokkenheid

De Fontein is een relatie- en participatiegerichte school in de samenwerking met ouders. We vinden het fijn dat ouders helpen. Naast het versterken van de band met elkaar is alle hulp ook meer dan welkom. Ouders dragen bij in het verzorgen van leuke en feestelijke activiteiten, dragen bij aan het schoolleven in praktische zin. Ongeveer 1/3 van alle ouders draagt op één of andere manier structureel bij aan de inhoud of organisatie van de Fontein. Dat vinden we fantastisch!

Ouderbetrokkenheid op onderwijs


Steeds meer willen we ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(-eren). Daarvoor is contact met elkaar nodig. Naast alle geregelde contacten, zoals spreekavonden en HGW-avonden, vinden er veel korte of langere gesprekken plaats na schooltijd. Nagenoeg elke dag zijn er na schooltijd ouders te vinden die in gesprek zijn met de leerkracht over hun kind.

Op de Fontein hebben we informatie van ouders nodig. Ouders weten vaak het beste wat werkt bij hun kind(-eren). Zij hebben verstand van hun kind, leerkrachten van het onderwijs. Een ideale mix om te bepalen wat goed is voor kinderen