Vereniging VGPO De Oosthoek 

De Fontein maakt deel uit van de Vereniging VGPO De Oosthoek. De vereniging heeft ook vestigingen in Hengelo, Almelo, Bergentheim, Hardenberg, Ommen, Den Ham, Mariënberg en Emmen. In totaal zijn er 12 vestigingen. VGPO is een organisatie voor onderwijs; vanuit kwaliteit werken we aan vier kernwaarden: identiteit, aandacht, innovatie en professionaliteit.

 

De Missie van VGPO De Oosthoek:

‘Goed onderwijs, elke school een eigen gezicht’. Daarmee wil het bestuur in de eerste plaats de scholen uitdagen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. Daarnaast is het van belang dat de school haar eigen gezicht, haar profiel, zowel in onderwijskundige, pedagogische als religieuze zin, duidelijk laat zien.

 

Visie van VGPO op de toekomst:

“Op onze basisscholen leggen we letterlijk de basis voor het (werkende) leven van uw kind.  We willen daarom ook aansluiten bij de belangstelling van uw kind. Daarom ook investeren we veel in nieuwe en moderne technologie zoals computers en digitalisering van ons onderwijs.  We zetten dan ook sterk in op vernieuwende projecten en we onderzoeken nieuwe en verbeterde  lesmethodes. Zo creëren we een onderwijsaanbod, dat uw kind voorbereidt op de toekomst van vandaag en morgen.”

 

In alle VGPO scholen, dus ook in onze school, werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bij het lesgeven maken we gebruik van moderne leerboeken, spelmaterialen en hulpmiddelen, waaronder computers in alle groepen.