Om de doelen in ons onderwijs vorm te geven gebruiken we voor de verschillende vakken methodes.

Bijbelonderwijs

In alle groepen gebruiken we de methode Levend Water. In de 2-wekelijkse weekopening wordt het weekthema van de bijbelverhalen aangeboden. U kunt meer over deze methode vinden op www.bijbelonderwijs.nl

1 dag in de week werken we in de groepen 5 t/m 8 met de methode Naam en Feit. In groep 7&8 wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen om kerkgeschiedenis en wereldgodsdiensten te behandelen.

Er wordt volgens een rooster een psalm, gezang of christelijk lied aangeleerd en overhoord.

Rekenen

In groep 1 en 2 werken we met de methode Schatkist. Via thema's die de leerkracht kiest worden de doelen behandeld.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de Wereld in getallen, nieuwste versie. De methode gaat uit van 3 instructiegroepen. Een deel van de oefenstof wordt via de software aangeboden.

Nederlandse Taal en Spelling

Voor taal en spelling maken we gebruik van de methode Taal Actief 3. Voor spelling krijgen kinderen vanaf groep 4 huiswerk mee.

Technisch lezen

In groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode Schatkist. Per thema worden doelen vastgesteld. In groep 3 leren kinderen lezen met Veilig Leren Lezen, de nieuwste versie. We maken gebruik van de digibordsoftware bij de instructie. In groep 4 t/m 8 is de methode Estafette leidend. Voor zwakke lezers zetten we de methodiek Connect en Ralfi in.

Begrijpend lezen

In groep 4 t/m 8 werken we met Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Een deel van de leerstof voor begrijpend lezen wordt daardoor geoefend via de computer. In een aantal groepen wordt via het hulpboek begrijpend lezen van CITO extra stof onderwezen.

Zaakvakken

Voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs wordt er in groep 3 en 4 gebruik gemaakt van het ideeƫnboek van Meander, Brandaan en Naut. In groep 5 t/m 8 wordt de methode gevolgd voor het uitvoeren van de lessen.

Bevordering gezond gedrag

Om gezond gedrag te bevorderen gebruiken we verschillende methodes. In alle groepen worden lessen gegeven uit de methode "Wonderlijk gemaakt". Wekelijks worden er lessen gegeven uit de methode 'kinderen en hun sociale talenten', waar nodig aangevuld met lessen uit de leerlijn kinderen en omgaan met conflicten.

Voor verkeer maken we gebruik van straatwerk (vanaf groep 3).

Bewegingsonderwijs

In groep 3 t/m 7 hebben de kinderen een vakleerkracht gym. De lessen die deze leerkracht geeft komen uit het vakwerkplan van de gemeente Enschede. Groep 1 en 2 en groep 8 werken met de methode basislessen bewegingsonderwijs.