visie

Centraal binnen ons onderwijsconcept staat het uitgangspunt van het bieden van een veilige werkomgeving, met aandacht op maat voor de onderwijsbehoefte van elk kind. 

Een tweede uitgangspunt binnen ons schoolconcept is het gegeven dat wij de school niet zien als een geïsoleerd instituut, maar deel laten uitmaken van de samenleving. Dit betekent in de eerste plaats een transparante omgang met de ouders als medeopvoeders en ervaringsdeskundigen.

Daarnaast creëren wij binnen elke groep een pedagogisch groepsklimaat, dat gericht is op zowel het stimuleren van de individuele ontwikkeling, als ook het leren samenwerken. 

Onze school biedt een “oefenplaats” voor de samenleving van nu en straks, waarbij zelfstandigheid, samenwerking en sociale interactie belangrijke vaardigheden zijn.

Visie op pedagogisch en didactisch handelen

Wij komen, door aandacht op maat te geven, tegemoet aan de onderwijsbehoefte van het kind, c.q. groepen kinderen. Dit betekent dat de leerkracht gebruik moet maken van de volgende interventies:

 • Hoe ga ik instructie geven?
 • Hoe plan ik mijn instructies?
 • Wat is de omvang en het niveau van opdrachten?
 • Welke zijn de benodigde ondersteunende materialen?
 • Wat is de aard van de door de kinderen uit te voeren activiteiten?
 • Welke vormen van feedback/beloning pas ik toe?
 • Welke vormen van samenwerking met andere kinderen zijn mogelijk?
 • Hoe organiseer ik het geheel van de te ondernemen activiteiten?

Missie

Wij zijn een school met een overzichtelijke, gestructureerde en daardoor veilige werkomgeving met een duidelijk onderwijsconcept dat zich kenmerkt door: 

Pedagogisch-didactisch klimaat 

 • Aandacht op maat. 
 • Zelfstandigheidsbevordering.
 • Samenwerking.
 • Samenwerking met ouders. 

Gestructureerde werkomgeving

 • Een passende school- en groepsinrichting. 
 • Heldere school- en groepsregels. 
 • Gedifferentieerde instructie.

Zorgstructuur

 • Planmatig.
 • Transparant.
 • Borging.

Professionele leeromgeving

 • Onderlinge samenwerking. 
 • Deskundigheidsbevordering.

 

De volledige omschrijving van onze missie en visie staat omschreven in onze schoolgids.

 

Samen delen

in

Gods liefde