Beleid voor ondersteuning

Als kinderen meer ondersteuning nodig hebben dan de school in het standaardaanbod biedt, gaan we bekijken wat de extra ondersteuningsbehoefte is. De vraag is dan: "Wat heeft dit kind nodig in deze situatie om succesvol tot leren en ontwikkelen te komen?".

De Fontein werkt daarbij planmatig. Een tweetal beleidsdocumenten beschrijven onze criteria en mogelijkheden in de afweging van wat we kunnen aanbieden. Vaak lukt het de Fontein om een passende oplossing te vinden, in overleg met ouders en specialisten. Onderwijs blijft maatwerk, daarom is niet op voorhand te voorspellen dat de school altijd een succesvol programma weet op te stellen. We doen wel ons uiterste best, want we willen graag Samen delen in Gods liefde!

Beleidsdocumenten

Op regionaal niveau is vastgesteld welke ondersteuningsbehoefte de Fontein minimaal kan bieden. Dit is vastgelegd in het schoolondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplan_SWV_23-02_PO_2014-2018.pdf

 

In dit document beschrijven we hoe we op schoolniveau omgaan met kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. 

20140922 Beleid voor Ondersteuning.docx