Hoe we ons onderwijs vorm geven aan de kinderen in de groepen, kunt u lezen op de pagina Passend onderwijs, in de schoolgids en in ons beleid voor ondersteuning. Voor een specifieke doelgroep kinderen, nl. kinderen die in de maanden oktober, november en december, hebben we een speciefieke aanpak.  Lees hierover in dit artikel:  JONGE KINDEREN

 

OntwikkelingsGericht Onderwijs

 

Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.

De inspirator van deze visie op onderwijs is Frea Janssen-Vos. Zij onderbouwt de waarde van onderwijs aan het jonge kind met leerpsychologie van Lev Vygotsky.
De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. 
Lees meer op http://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php