iDe Fontein staat voor kwaliteit. We maken niet alleen plannen, maar willen ook weten of ze het juiste effect hebben bereikt. Daarom spiegelen we onszelf graag op de dingen die we doen. We evalueren regelmatig in het team en plannen van daaruit weer nieuwe zaken.

Planmatig werken

Het onderwijskundig beleid wordt gevormd door de volgende zaken:
VGPO de Oosthoek heeft een strategisch beleidsplan, dat geldt voor alle scholen. In dit plan staat in grote lijnen de koers beschreven op zowel onderwijskundig als organisatorisch als kwalitatief niveau. Vanuit dit plan maakt de Fontein een schoolplan. Dat beschrijft het beleid gedurende 4 jaren, in dit geval 2011-2015. Vanuit het schoolplan worden de jaarplannen gevormd. 

Werken met Kwaliteitskaarten (WMK)

We stellen ons graag op de hoogte van de beleefde kwaliteit van de school. Met regelmaat vragen we ouders, leerkrachten of kinderen om vragenlijsten in te vullen. Zij kunnen dan hun mening geven over diverse aspecten van de school. Als ouders gevraagd is een kwaliteitskaart in te vullen, organiseren we een koffie-ochtend om met de ouders door te spreken over het betreffende onderwerp. De input die de school krijgt via kaarten of gesprek wordt omgezet in een actieplan of beleid. Gelukkige kregen we afgelopen jaren vooral positieve scores te zien. Daarmee wordt onze koers en uitvoering positief bevestigd.