Urenverantwoording

De meeste lestijd tijdens een schooldag wordt besteed aan hoofdvakken. Hierbij moet u denken aan spelling, rekenen, begrijpend lezen. Hieronder vindt u de verantwoording van de tijd die minimaal aan deze vakken wordt besteed.

 

 

Rekenen/

wiskunde

Taal

 

 

Groep 1

Groep 2

2 uur

2,5 uur

6 uur

5 uur

 

 

 

Lezen

(begrijpend

en techn.)

Taal

(w.o. spelling)

Rekenen

Taaktijd

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

8,25 uur

5,25 uur

4,25 uur

3,75 uur

3,5 uur

3,5 uur

 

5 uur

4,75  uur

4,75 uur

4,75 uur

4,5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

0,25 uur

0,5 uur

1,5 uur

2,25 uur

2,5uur

2,75 uur