Ouderbijdrage

Met dit geld worden activiteiten ondernomen die normaal gesproken niet in de financiering van de overheid zijn ingecalculeerd gefinancierd. Extra zaken die het werk op school aan de kinderen ten goede komt. U kunt dan denken aan excursies, schoolreisje, Bijbels voor groep 7, projectweken, maar ook een ijsje op een warme dag.

Daarnaast wordt de ouderbijdrage aangewend voor invulling van de christelijke feestdagen. Aan het einde van het schooljaar kunt u, waar wenselijk, inzicht krijgen in de verantwoording van de gelden.

Voor alle duidelijkheid: de ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het geld kunt u overmaken op rekening 1578.94.118 t.n.v. De Fontein o.v.v. “Ouderbijdrage + jaartal”. Heeft u gekozen voor een jaarlijkse betaling, dan ontvangt u een factuur in de maand november. Kiest u voor termijnbetaling, dan wordt van u verwacht dat u in de maand september start met betalen en dat dit eindigt in de maand juni (10 termijnen).

 

De ouderbijdrage voor het seizoen 2016-2017 is vastgesteld op:

Gezin met één schoolgaand kind € 60.00

Gezin met twee schoolgaande kinderen € 90.00

Gezin met drie of meer schoolgaande kinderen € 110.00