In het schoolplan wordt beschreven waar de Fontein zich in een periode van 4 jaar op wil richten. Jaarplannen, vergaderingen en beleid worden ingevuld aan de hand van het schoolplan. Het schoolplan is een wettelijk verplicht document. Daarnaast omarmt het team van de Fontein het planmatig werken en voorkomt het dat er te veel zaken ad hoc worden gedaan.

Het schoolplan kunt u hiernaast downloaden.

Bekijk het Schoolplan