Leerplicht

Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. In 1994 is de wet bijgesteld en zijn onder meer de regels, die te maken hebben met verlof buiten schoolvakanties, aangescherpt.

Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. U dient uw verlofaanvraag minimaal vier weken van te voren bij de directie in te dienen. Gaat het om een verlofaanvraag van tien dagen of minder dan beslist de directeur hierover, in andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken.

Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming is verleend, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit verzuim dient de directeur door te geven aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

 

Dagverlof

Soms moet een kind tijdens schooltijd afwezig zijn in verband met een medische afspraak of therapie. In dat geval wordt dagverlof aangevraagd door de ouders via een formulier Aanvraag Dagverlof Leerlingen dat u vinden kunt in het folderrek bij de keuken. Daarnaast is het te downloaden via de website. Na invullen en ondertekening kan het worden ingeleverd in het bakje bij de directiekamer. Als u binnen drie dagen niets hoort, kunt u er vanuit gaan dat het akkoord is. Overigens werken we op de Fontein volgens de gemeentelijke regels van de verzuimkaart.

Voor de regels rondom ziekteverzuim, verlof en leerplicht verwijzen we u naar deze verzuimkaart, te vinden op www.enschede.nl/leerplicht