Veilige school

Op de Fontein proberen we met zorg met materialen en gebouwen om te gaan. 

Op onze school nemen wij ter preventie i.g.v. brand of andere noodsituatie de volgende noodmaatregelen: 

* Plattegronden met vluchtwegen in de lokalen en andere ruimtes 

* Controle op brandblussers en veiligheidsvoorwaarden 

* Ontruimingsoefeningen met de leerlingen volgens het ontruimingsplan 

* BHV-ers (bedrijfshulpverlening) 

 

Op de Fontein moeten alle leerlingen en leerkrachten zich lekker voelen. 

Bij geen goed gevoel informeert u de leerkracht van uw zoon/dochter of de directie. 

Op de Fontein is er aandacht voor “pesten”. Of liever besteden we aandacht aan gewenst gedrag. Wij besteden hier binnen PBS veel aandacht aan. 

Actueel is het digitaal “pesten”. Wij zien hier streng op toe en vragen eveneens van ouders hiervoor toezicht 

In een veilige school wordt ook zorgvuldig omgegaan met het publiceren van foto’s, van noemen van namen op de website en bij andere gegevens die de school verstrekt. Wij vragen bij inschrijving een verklaring te ondertekenen, waarbij u wel of geen toestemming verleent voor het publiceren van foto’s. Het ondertekenen van deze verklaring is verplicht (Wet bescherming privacy)