DIRECTIE

De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

Marieke Alons is locatie-coördinator op de Fontein. U kunt bij Marieke terecht voor de dagelijkse gang van zaken. 

Judith Pals is meerschoolse directeur van gbs de Fontein en gbs de Bron.