INTERN BEGELEIDER

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de school en alle zaken die daarmee te maken hebben. Een IB-er begeleidt de leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen. Gea Veurink werkt als IB-er bij ons op school. 

Voor vragen over de zorg voor uw kind en aanverwante zaken, kunt u bij haar terecht. Uiteraard is de leerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken over uw kind.